-20%

Küçük Sorunlar, Büyük Duygular

Orijinal fiyat: 195.00₺.Şu andaki fiyat: 156.00₺.

SKU: 978-605-72538-5-9 Kategoriler: ,

Açıklama

Ço­cuk­lu­ğu­muz­da ya­şa­dı­ğı­mız ‘küçük so­run­lar’, ye­tiş­kin­lik­te­ki ‘büyük duy­gu­la­rı­mı­zı’ şe­kil­len­di­rir. Bu derin bağ­lan­tı­yı keş­fe­den “Küçük So­run­lar, Büyük Duy­gu­lar: Ço­cuk­la­rın Duy­gu­sal Ge­li­şi­mi­ni Em­pa­tiy­le An­la­mak ve Des­tek­le­mek”, ço­cuk­la­rın duy­gu­sal dün­ya­sı­nı an­la­ma­ya ve on­lar­la bu yol­cu­luk­ta eşlik et­me­ye davet edi­yor. Bilim, pra­tik bil­gi­ler ve zen­gin tec­rü­be­ler ışı­ğın­da, ço­cuk­la­rın duy­gu­sal dil­le­ri­ni çö­züm­le­me ve duy­gu­sal sağ­lık­la­rı­nı des­tek­le­me yol­la­rı­nı su­nu­yor.

Ebe­veyn­le­rin, öğ­ret­men­le­rin ve tüm ye­tiş­kin­le­rin, ço­cuk­lar­la daha em­pa­tik bir ile­ti­şim kur­ma­la­rı­na ola­nak ta­nı­yan bu eser, duy­gu­sal zekâ ve em­pa­ti­nin gü­cü­ne vurgu ya­pı­yor. Kendi duy­gu­sal dün­ya­mı­zı ve ço­cuk­la­rın­ki­ni daha iyi an­la­ma­mız için bize reh­ber­lik eden bu kitap, bilgi ve em­pa­ti­nin bir­leş­ti­ği bir yol­cu­lu­ğa çı­ka­rı­yor.

Bir­lik­te bü­yü­me ve öğ­ren­me yo­lun­da, bu de­ğer­li reh­be­ri­ni­ze eşlik et­ti­ği­niz için te­şek­kür­ler.

Ek bilgi

Yazar

Tuğçe Gündüz Yılmaz

Sayfa Sayısı

116

Basım Yılı

2024

Baskı Sayısı

1

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.


“Küçük Sorunlar, Büyük Duygular” için yorum yapan ilk kişi siz olun